Giới thiệu vrFairs - Nền tảng hội chợ, triển lãm thực tế ảo1
Nền tảng tổ chức sự kiện, triển lãm trực tuyến thông qua công nghệ thực tế ảo, 3D, hội nghị truyền hình v.v...